Gelingadvies
Stalbouw

Vergroten van het bouwvlak


Bij het vergroten van een bouwvlak zal een ruimtelijk plan opgesteld moeten worden. Afhankelijk van het voor u van toepassing zijnde bestemmingsplan kan dit mogelijk met een wijzigingsbevoegdheid. Indien het bestemmingsplan een dergelijke mogelijkheid niet heeft dan zal er een bestemmingsplan opgesteld moeten worden of een omgevingsvergunning aangevraagd worden voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Bekijk Vergroten van het bouwvlak »

Vormverandering van het bouwvlak


Bij vormverandering van uw bouwvlak zal meestal gebruik gemaakt kunnen worden van een wijzigingsbevoegdheid. Bij vormverandering is het de bedoeling dat er een functioneler bouwvlak ontstaat. Door deze verandering ontstaat de mogelijkheid om uw bedrijf uit te breiden. Door de uitbreiding van bebouwing zal aangetoond moeten worden dat de gewenste ontwikkeling past binnen het beleid van de gemeente en de provincie.

Bekijk Vormverandering van het bouwvlak »

Toevoegen nevenbestemming


Het is vandaag de dag niet altijd eenvoudig of mogelijk om de agrarische activiteiten uit te breiden. Hierdoor ontstaat soms de behoefte om andere, aanvullende activiteiten op het agrarisch bedrijf uit te gaan oefenen. In andere situaties willen partners of kinderen de ruimte op het agrarisch bedrijf benutten om aanvullende activiteiten uit te voeren. De aard en omvang van dergelijke activiteiten kan enorm gevarieerd zijn.

Bekijk Toevoegen nevenbestemming »

Veranderen bestemming


Het aantal actieve agrarische ondernemingen is de laatste jaren gestaag aan het afnemen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de agrarische bestemming soms niet langer passend is en er een behoefte ontstaat om de bestemming te veranderen. Welke mogelijkheden er zijn is afhankelijk van de specifieke plek.

Bekijk Veranderen bestemming »