Gelingadvies
Stalbouw

Slopen


Voor het slopen waarbij meer dan 10 kuub sloopafval vrijkomt, moet vooraf een sloopmelding worden gedaan. Een melding is sowieso nodig als er tevens asbest wordt verwijderd. Wordt een monument gesloopt, dan is tevens een omgevingsvergunning voor monumenten nodig. Soms is ook een vergunning nodig, omdat dit expliciet in het bestemmingsplan wordt genoemd. 

Wij kunnen de benodigde toestemmingen verzorgen. Wij zijn ook op de hoogte over eventuele bijkomende verplichtingen zoals het verzorgen van een asbestinventarisatierapport.

Uw adviseur


Cor de Vos

Cor de Vos

Sr. Adviseur

Bel met Cor: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Cor   

V-Card van Cor