Gelingadvies
Stalbouw

Stikstofberekening


Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitgesproken dat de methode voor toestemming voor stikstof activiteiten niet juist was. 

Stikstof is ammoniak en stikstofoxiden en is afkomstig van verkeer, industrie, landbouw en vanuit processen bij o.a. bouwen.  De stikstof heeft invloed op natuur van de aangewezen Natura 2000 gebieden. Er is daarom vaak een Natuurbescherming vergunning nodig.

De vergunningverlening heeft voor projecten door de stikstofuitspraak tijdelijk stilgelegen. Vanaf maandag 16 september 2019 is dit geleidelijk weer op gang gekomen. Dit doordat de nieuwe versie van de zogenoemde AERIUS Calculator beschikbaar is gekomen. Dit is een rekenprogramma waarmee de stikstofdepositie op een natuurgebied van een nieuw of uitbreidingsproject kan worden berekend. Met behulp van deze calculator kan voor bepaalde activiteiten die de natuur niet negatief beïnvloeden, weer een vergunning worden aangevraagd.

We kunnen dit voor uw plan invoeren en berekenen.

Het programma kan echter nog niet in alle gevallen worden gebruikt. De warmte, het gebouw en uittreesnelheid bij omhoog gerichte emissie en op korte afstand van een natura 2000 gebied, kunnen meer invloed hebben dan het huidige model kan berekenen. 

Wilt u een stikstofberekening?

Neem contact met ons op!

Bel +31 (0) 493 59 75 00 of mail info@gelingadvies.nl