Gelingadvies
Stalbouw

Veranderen bestemming


Het aantal actieve agrarische ondernemingen is de laatste jaren gestaag aan het afnemen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de agrarische bestemming soms niet langer passend is en er een behoefte ontstaat om de bestemming te veranderen. 

Welke mogelijkheden er zijn is afhankelijk van de specifieke plek. Welke functies worden er in de directe omgeving uitgeoefend? Zijn er natuurwaarden al dan niet dichtbij aanwezig? Daarnaast is het overheidsbeleid van belang. Welke activiteiten vindt de gemeentelijke overheid wenselijk dan wel aanvaardbaar? Voorbeelden van een wijziging van de bestemming is het omschakelen naar wonen, hoveniersbedrijf, loonwerkbedrijf en dergelijke. Bij andere economische activiteiten gaat het ook vaak om het voortzetten van activiteiten die oorspronkelijk als nevenactiviteit zijn opgestart. 

In de meeste gevallen zal bij functieverandering een nieuw bestemmingsplan opgesteld moeten worden. Het omzetten naar meer ‘neutrale’ functies zoals bijvoorbeeld wonen wil nog wel eens opgenomen zijn in het geldende bestemmingsplan in de vorm van een wijzigingsbevoegdheid. Welke planvorm ook gehanteerd moet worden, aangetoond moet worden dat de verandering past binnen het beleid van de gemeente en de provincie. Onderbouwd zal moeten worden dat u op milieuaspecten zoals geur, geluid, fijn stof en dergelijke, geen negatieve effecten heeft op de omgeving. De ontwikkeling moet in de omgeving aanvaardbaar zijn, waarbij omliggende (agrarische)bedrijven en woningen niet mogen worden geschaad. 

Wij kunnen u begeleiden in het totale traject en beschikt over de benodigde kennis om het ruimtelijk plan voor u op te stellen.

Uw adviseur


Stijn de Crom

Stijn de Crom

Sr. Adviseur 

Bel Stijn: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Stijn

V-Card van Stijn