Gelingadvies
Stalbouw

Verwijderen asbestdaken


Vanaf 1 januari 2024 is het in verband met het beperken van de risico voor de gezondheid verboden om asbestdaken te hebben. Het is om die reden raadzaam om tijdig uw asbestdak te verwijderen.

Met ingang van 4 januari 2016 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het verwijderen van een asbestdak. Tot 31 december 2019 17:00 uur kunnen aanvragen worden ingediend. De subsidie bedraagt € 4,50 per vierkante meter te verwijderen asbestdak. Het maximum bedrag is € 25.000,00 per adres. Asbest dat niet bloot staat een de elementen komt niet voor subsidie in aanmerking.

U kunt in aanmerking komen voor subsidie indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Wellicht dat u ook nog gebruik kan worden gemaakt van de regeling “Asbest eraf zonnepaneel erop”. Doch deze regeling loopt al enige tijd en de subsidie pot is veelal uitgeput.

Uw adviseur


Johan de Vos

Johan de Vos

Sr. Adviseur

Bel met Johan: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Johan   

V-Card van Johan