BOUWBEGELEIDING

Wij kunnen u voorzien van een onafhankelijke bouwadviseur, welke nauw betrokken is bij het complete bouwtraject, van de eerste schetsen tot en met de in gebruik name van het nieuwe bouwwerk. Deze bouwadviseur houdt maximaal rekening met uw eisen, alle wettelijke eisen voor o.a. welzijn, milieu en alle bouwkundige aspecten.

Zo ontstaat uiteindelijk een praktisch bouwwerk en weet u als ondernemer de consequenties van de verschillende opties. Tijdens de bouw zorgt onze adviseur voor kundige, objectieve adviezen en overlegt hij voor u met de aannemer.

JOHAN DE VOS

UW ADVISEUR

Sr. Adviseur | Directie

JOHAN DE VOS

Bel met +31 (0) 493 59 75 00