MEER WONINGBOUWTYPEN IN HET BUITENGEBIED MOGELIJK

Dit artikel is geplaatst op 16-01-2023

De provincie Noord-Brabant heeft met de laatste regelwijziging van de Interim Omgevingsverordening (IOV) de beleidsregel Maatwerk Omgevingskwaliteit in het leven geroepen. Deze regeling vervangt de Ruimte-voor-Ruimte regeling uit 2001 en is een samenvoeging met de ‘oude’ rood-voor-groen regeling...
Meer over
MEER WONINGBOUWTYPEN IN HET BUITENGEBIED MOGELIJK

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022

Dit artikel is geplaatst op 14-12-2022

HET BELANG VAN GOEDE TEKENINGEN Alle projecten beginnen met een idee van de initiatiefnemer. Dit idee heeft vaak een aanleiding, zoals willen groeien, aanpassen of aan de hand van een controle die een initiatiefnemer heeft gehad. We beginnen vaak met een schets, of aantekeningen op de tekeningen beh...
Meer over
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022

EMISSIEARME STALSYSTEMEN IN DE MELKVEEHOUDERIJ

Dit artikel is geplaatst op 23-11-2022

De Raad van State heeft op 7 september van dit jaar een uitspraak gedaan waarbij de natuurvergunning van drie veehouders onderuit is gehaald. In deze uitspraak is de werking van twee emissiearme stalsystemen (A1.13 en A1.28) in twijfel getrokken. Nadien is op 12 oktober jl. ook het stalsysteem A1.23...
Meer over
EMISSIEARME STALSYSTEMEN IN DE MELKVEEHOUDERIJ

BOUWVRIJSTELLING STIKSTOF VAN TAFEL

Dit artikel is geplaatst op 08-11-2022

Vorige week woensdag is weer een belangrijke uitspraak gedaan in het stikstofdossier. De bouwvrijstelling stikstof voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. In deze nieuwsbrief willen wij voor u op een rijtje zetten wat de uitspraak precies inhoudt en wat dit betekent voor uw project. A...
Meer over
BOUWVRIJSTELLING STIKSTOF VAN TAFEL

MILIEUONDERZOEKEN (ON)ZINVOL?

Dit artikel is geplaatst op 04-11-2022

Binnen de aanvraag omgevingsvergunning worden steeds vaker toelichtingen, onderbouwingen, onderzoeken en rapportages gevraagd. Binnen Geling Stalbouw Adviesgroep werken de specialisten van G&O consult deze onderzoeken voor u uit . G&O Consult verzorgt onder andere geur (zowel voor- als achte...
Meer over
MILIEUONDERZOEKEN (ON)ZINVOL?

VEEHOUDER IN BRABANT ANNO JANUARI 2024, WAT DAN NU AL TE DOEN?

Dit artikel is geplaatst op 30-09-2022

In onze vorige nieuwsbrief hebben we kort stilgestaan bij de routekaart van 19 juli 2022  voor stalaanpassingen Noord-Brabant 2024. De inkt is nog niet droog wanneer op 7 september jl. de uitspraak volgt van de Raad van State over de emissiefactor voor melkveehouderijen met stalsystemen van het typ...
Meer over
VEEHOUDER IN BRABANT ANNO JANUARI 2024, WAT DAN NU AL TE DOEN?

EEN UITDAGENDE TOEKOMST

Dit artikel is geplaatst op 06-09-2022

Veel veehouders raken langzamerhand het spoor een beetje bijster. Diverse rapporten verschijnen waarbij het ene rapport het tegendeel van het andere rapport concludeert. De overheid reageert op deze rapportages en de politieke kleur van een partij bepaald daarbij welk rapport nu “de waarheid” we...
Meer over
EEN UITDAGENDE TOEKOMST

NIEUWE LANDELIJKE BEËINDIGINGSREGELING VOOR VEEHOUDERIJEN

Dit artikel is geplaatst op 01-08-2022

This is sample excerpt
Meer over
NIEUWE LANDELIJKE BEËINDIGINGSREGELING VOOR VEEHOUDERIJEN

STIKSTOFPLANNEN KABINET

Dit artikel is geplaatst op 01-08-2022

Het zal niemand ontgaan zijn dat het kabinet haar stikstofplannen bekend heeft gemaakt en dat de gevolgen voor vooral de landbouwsector groot zullen zijn. Gelet op de grote haast die de regering heeft, is het de vraag in welke mate het beleid nog af te remmen en bij te stellen is. Dat dit nagestreef...
Meer over
STIKSTOFPLANNEN KABINET