BRANDVEILIGHEID

Om de schade bij brand te beperken vormt in het bouwbesluit (bouwregelgeving) brandcompartimentering een belangrijk onderdeel. Een bouwwerk wordt dan onderverdeeld in brandcompartimenten door middel van constructies welke een weerstand hebben tegen brand (WBDBO, Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag).

De maximale oppervlakte van een brandcompartiment wordt normaliter beperkt door het bouwbesluit. Bij een bouwwerk vallend in de industriefunctie (o.a. veestallen) is dit maximaal 2.500 m² en bij de andere gebruiksfuncties is dit maximaal 1.000 m². Er zijn mogelijkheden om grotere brandcompartimenten te maken door één of meerdere gelijkwaardige oplossingen. Een mogelijke oplossing is een vuurlastberekening.

Wij kunnen een vuurlast berekening voor u uitvoeren. In overleg met u worden uw plannen en uw wensen besproken waarna een vuurlastberekening wordt uitgevoerd. De resultaten van de berekening worden getoetst en in een duidelijke en overzichtelijke rapportage overlegd.

LUC COENEN

UW ADVISEUR

Bouwkundig Tekenaar / 3D modelleur

LUC COENEN

Bel met +31 (0) 493 59 75 00