STEDENBOUWKUNDIG EN LANDSCHAPPELIJK ADVIES

Voor de ruimtelijke ontwikkeling van uw locatie is de basis vastgelegd in het bestemmingsplan. Onze planologen kijken samen met u of de gewenste ontwikkelingen passend zijn of dat er de mogelijkheid is deze passend te krijgen.

Daarbij vormt de stedenbouwkundige en landschappelijke invulling een belangrijk onderdeel om ook het bevoegd gezag overtuigd te krijgen van de gewenste inpassing van uw ontwikkelingsplannen. Wij werken daarin onder andere veelvuldig samen met landschapsarchitecten.

Bij een aantal ruimtelijke ontwikkelingen is een landschappelijke inpassing verplicht. Bijvoorbeeld als voor een initiatief een bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Met een landschappelijk inpassingsplan wordt inzichtelijk op welke manier de ruimtelijke ontwikkeling bijdraagt aan een kwaliteitsverbetering van het landschap. Een landschappelijke inpassing maakt een versterking van de biodiversiteit in het gebied mogelijk. Ook voor een landschappelijk inpassingsplan kunt u bij ons terecht.

NICO RUIZENDAAL

UW ADVISEUR

3D modelleur / Architect

NICO RUIZENDAAL

Bel met +31 (0) 85 301 23 33