TEKENWERK

U overweegt een nieuwe woning te bouwen (bijvoorbeeld een ruimte-voor-ruimte woning) of een stal te (ver)bouwen en/of uit te breiden. Met onze jarenlange ervaring werken wij uw idee uit tot een concreet en architectonisch fraai ontwerp.
Natuurlijk wordt ook rekening gehouden met de bestaande bebouwing, landschappelijke kwaliteiten en de directe omgeving. Door onze 3D tekenaars worden uw plannen 3D gevisualiseerd. Daarmee vragen wij de benodigde vergunningen voor u aan.

U kunt bij ons terecht voor onder andere;
• Bouwtekeningen
• Milieutekeningen
• 3D visualisaties

NICO RUIZENDAAL

UW ADVISEUR

3D modelleur / Architect

NICO RUIZENDAAL

Bel met +31 (0) 85 301 23 33