LUCHTKWALITEIT

Luchtkwaliteitonderzoeken zijn nodig bij zowel vergunningsprocedures als bij ruimtelijke procedures. Diverse uitspraken van de Raad van State hebben ertoe geleid dat onderwerpen als luchtkwaliteit net als de geluidsbelasting cijfermatig moeten worden onderbouwd. Wij kunnen u hierin ondersteunen en de volgende onderzoeken voor u uitvoeren:

  • luchtkwaliteitonderzoek PM2,5 en PM10 (fijnstof);
  • luchtkwaliteitonderzoek NO2 (stikstofdioxide).