RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Het buitengebied is volop in ontwikkeling. Van oudsher was het buitengebied de plek voor bedrijvigheid in de landbouw. Het is vandaag de dag niet altijd eenvoudig of mogelijk om de agrarische activiteiten uit te breiden, zoals een vergroting of vormverandering van een bouwvlak. Door de continue verandering van wet- en regelgeving in de agrarische sector zijn agrariërs in sommige gevallen gedwongen te stoppen.

Zij zijn genoodzaakt de mogelijkheden te onderzoeken wat ze met hun bestemming of voormalige agrarische bedrijfsbebouwing willen. Daarbij kan gedacht worden aan het wijzigen van de bestemming of het slopen van agrarische bedrijfsbebouwing om bijvoorbeeld een nieuwe woning te realiseren. Of in sommige gevallen ontstaat de behoefte om een geheel andere bestemming op het perceel te ontwikkelen of andere, aanvullende activiteiten op het agrarisch bedrijf uit te gaan oefenen zoals een minicamping, zorgboerderij, loonwerkactiviteiten, verhuur/stalling of speelboerderij. Wij denken graag met u mee in kansen.

Wij kunnen u begeleiden in het totale traject en beschikken over de benodigde kennis om het ruimtelijke plan voor u op te stellen, zoals:

  • Bestemmingsplan, bestaande uit een toelichting, planregels en verbeelding;
  • Wijzigingsplan;
  • Ruimtelijke onderbouwing.
STIJN DE CROM

UW ADVISEUR

Sr. Adviseur | Directie

STIJN DE CROM

Bel met +31 (0) 493 59 75 00