EEN UITDAGENDE TOEKOMST

Dit artikel is geplaatst op 06-09-2022

Veel veehouders raken langzamerhand het spoor een beetje bijster. Diverse rapporten verschijnen waarbij het ene rapport het tegendeel van het andere rapport concludeert.

De overheid reageert op deze rapportages en de politieke kleur van een partij bepaald daarbij welk rapport nu “de waarheid” weergeeft en daarmee het standpunt. Niet gek dat we demonstraties krijgen in dit land want iedereen is op zoek naar duidelijkheid. Elke veehouder die naar buiten kijkt ziet dat zijn gewassen te lijden hebben onder aanhoudende droogte en is bereid om daar iets tegen te doen. Al is het maar om voldoende ruwvoer voor zijn vee binnen te krijgen of deze droogte in de toekomst te voorkomen.

Welke uitdagingen zijn er allemaal?

Er staan diverse scenario’s op de rol. Veel bedrijven kijken naar nieuwe economische dragers en starten met neventakken naast hun veehouderij. Agrarische dienstverlening, boerderij-ijs, zorg voor een bepaalde doelgroep of kinderopvang is maar een greep uit wat we allemaal voorbij zien komen. Anderen kijken hoe ze verder kunnen door te specialiseren om dat gene wat ze doen nog beter te doen. De uitdaging daarbij is om voldoende arbeidskrachten te vinden en te kunnen huisvesten. Een andere groep bedrijven sorteren voor op de ophanden zijnde landelijke beëindigingregeling. Alle keuzes zijn ondernemers keuzes, er is geen goed of fout zolang het een keuze is die passend is bij de ondernemer en zijn/haar onderneming.

Brabantse veehouders hebben extra maatregelen voor de kiezen. Voor hen is er onlangs een routekaart voor stalaanpassingen gepresenteerd waarlangs de provincie Noord-Brabant de (Interim) Omgevingsverordening verder uitrolt. Met deze routekaart probeert de provincie veehouders te bewegen om alvast keuzes te maken voor de toekomst. Hoe eerder veehouders een vergunning aanvragen, des te beter het proces van vergunningverlening en realisatie van de plannen kunnen verlopen. Wanneer een veehouder tijdig (1 april 2023) een volledige vergunningsaanvraag indient, is het moment van onherroepelijk worden van de vergunning bepalend voor het moment dat zij aan de (I)OV moeten voldoen. De aanvragen die zijn ingediend voor de eerder genoemde datum, zijn verzekerd van toetsing aan de op dat moment geldende emissie-eisen. De routekaart biedt daarnaast ook ruimte aan melkveehouders om te kiezen voor extensieve landbouw / natuurinclusief ( < 2,0 gve per hectare) die met een BBM score (Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij) en weidegang een blijvende NH3 reductie kunnen aantonen. Dit kan ook middels het aangaan van samenwerkingsverbanden met bedrijven zonder vee.

Bedrijven die op termijn willen stoppen kunnen door het houden van minder vee toch voldoen aan de emissie reductie eisen maar moeten wel uiterlijk per 1 januari 2028 de bedrijfsvoering staken. Hiervoor dient u tijdig voor 1-1-2023 een besluit te nemen. Met name voor melkveehouders in Brabant kan het verstandig zijn om voor 1-1-2023 een aanvraag in te dienen omdat de NH3-norm per melkkoe dan nog 7,0 kg per melkkoe is, na die datum is deze norm 6,0 kg.

Voor ieder scenario zijn er andere tijdspaden, eisen en mogelijkheden. Bij al deze scenario’s kunnen we u ondersteunen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.