Gelingadvies
Stalbouw

Externe veiligheid


externe veiligheid

Wenst u een woning of bedrijf op te richten in de nabijheid van een risicovolle inrichting, buisleiding of transportroute van gevaarlijke stoffen of wenst u gevaarlijke stoffen op te slaan dan kunnen wij de risico's voor u in beeld brengen. Wij kunnen voor u een quickscan uitvoeren als ook berekeningen van het "Plaatsgebonden risico" en het "Groepsrisico" met de rekensoftware "RBM II", "SAFETI" en in overleg met het bevoegd gezag "Carola".

De resultaten van het onderzoek worden helder aan u gerapporteerd door middel van aan te houden afstanden welke zijn weergegeven op een kaart. Wij kunnen voor u ook een verantwoording opstellen van het groepsrisico.

Uw adviseur


Luc Coenen

Luc Coenen

Bouwkundig Tekenaar

Bel met Luc: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Luc   

V-Card van Luc