Gelingadvies
Stalbouw

Funderingsonderzoek


funderingsonderzoek

Het uitvoeren van een sondering, als begrip uit de grondmechanica is het bepalen van het draagvermogen van de grond door een staaf met kegelvormige punt met een tophoek van 60°, de sondeerconus, in de grond te drukken en daarbij de mechanische weerstand van de grond te meten.

De fundering of het fundament is het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals de eigen belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond. Is de grond waarop u wilt gaan bouwen wel draagkrachtig genoeg?

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij uit laten voeren van een funderingsonderzoek. Samen met u worden de benodigde gegevens geïnventariseerd, waarna de berekening wordt uitgevoerd en aan u een rapportage wordt overlegd.

Uw adviseur