GEEN RANGSCHIKKING NODIG VOOR DE LBV-REGELING

Dit artikel is geplaatst op 24-05-2024

Voor veehouderijen die zich hebben aangemeld voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) was het tot nu toe onzeker of ze ook werkelijk mee konden doen aan de regeling. Door verruiming van het budget worden de aanvragen niet meer gerangschikt en is er voldoende subsidie beschikbaar voor alle bedrijven die zich hebben aangemeld en voldoen aan de voorwaarden, zo liet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) weten in een nieuwsbericht.

Sinds 3 juli 2023 heeft de overheid twee regelingen opengesteld: de LBV en de LBV+ regeling. De regelingen zijn bedoeld voor landbouwbedrijven met varkens, melkvee, kippen of kalkoenen (en vleeskalveren bij de LBV+ regeling). Als er wordt voldaan aan de voorwaarden, kunnen bedrijven subsidie krijgen voor het stoppen met het houden van de dieren. Piekbelasters, bedrijven die voldoen aan de voorwaarden behorende bij de LBV+ regeling, krijgen altijd een besluit. Bedrijven die geen piekbelasters zijn maar wel in aanmerking komen voor de LBV-regeling, zouden in eerste instantie worden gerangschikt.

Op maandag 8 april 2024 heeft de Europese Commissie akkoord gegeven op een hoger budget voor de LBV en de LBV+ regelingen. Het budget is met bijna €1,45 miljard verhoogd. Door de verhoging van het budget hoeven de aanvragen niet meer gerangschikt te worden, maar kan iedereen die zich ingeschreven heeft (mits wordt voldaan aan de voorwaarden) meedoen aan de regeling.

De besluiten worden zo snel mogelijk op volgorde van binnenkomst verzonden, maar uiterlijk 1 juni 2024. Wellicht ontbreken er nog een aantal gegevens bij de aanvraag  of is er eerder al gevraagd om aanvullingen. In dat geval heeft het RVO waarschijnlijk extra tijd nodig om de aanvraag te beoordeling. De beslissing is dan later dan 1 juni 2024.

De inschrijfperiode voor de LBV regeling is inmiddels gesloten sinds 1 december 2023. De LBV+ regeling is langer opengesteld. De aanvraagperiode voor de LBV+ regeling is verlengd tot en met 20 december 2024. De LBV+ regeling is langer opgesteld omdat er later dit jaar nog meer regelingen uit de aanpak piekbelasting open komen. Hiermee is bijvoorbeeld verplaatsen of innoveren ook een mogelijkheid. Door de LBV+ langer open te stellen kan beter worden afgewogen welke regeling de beste optie is.

Heeft u vragen over de regelingen? Dan kijken wij graag met u mee, bijvoorbeeld of uw locatie in aanmerking komt voor de LBV+ regeling. Ook voor aanmelding en een eventueel verder traject voor uw locatie helpen wij u graag.

 

Open bedrijven dag zondag 2 juni 2024

Op zondag 2 juni 2024 wordt er binnen de gemeente Gemert-Bakel een open bedrijven dag georganiseerd. Dit met een aantal events waarbij iedereen de unieke kans krijgt om een kijkje te nemen achter de deuren van een grote diversiteit aan lokale bedrijven.

Op het terrein van voerfabriek Fransen Gerrits wordt een HUB ingericht voor alle deelnemende bedrijven uit De Rips. Kom ook gezellig langs in onze stand op het terrein van Fransen Gerrits.

Meer informatie over deze bedrijven dag is terug te vinden in ons nieuwsbericht;

https://gsadviesgroep.nl/open-bedrijvendag-2-juni/