Gelingadvies
Stalbouw

Geluidmetingen


geluidmeting

Door middel van het uitvoeren van een geluidmeting, kan het heersende geluidniveau in dB(A) worden bepaald dan wel het bronvermogen van een apparaat of installatie worden bepaald. Het geluid wordt veelal uitgedrukt in decibellen dB(A). De dB(A) is een decibel met een wegingsfactor welke normaal gesproken aansluit bij de gehoorervaring van mensen.

Als men hinder van geluid ondervindt kan door het uitvoeren van een geluidmeting nagegaan worden of een wettelijke grondslag bestaat om de hinder aan te pakken. Ook na het treffen van geluid reducerende voorzieningen kan het gewenst zijn om het effect van de maatregelen middels een geluidmeting in beeld te brengen.

Geling Stalbouw Advies beschikt over moderne, gecertificeerde geluidmeetapparatuur van Brüel & Kjær en kan deze geluidmetingen uitvoeren.

Met het meten van geluid wordt, indien aan de orde, de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" gevolgd. Veelal zijn op basis van de handleiding enkele metingen nodig onder de juiste weersomstandigheden. Deze gegevens worden vervolgens gebundeld en, indien gewenst, hiervan wordt een duidelijke, overzichtelijke rapportage opgesteld.

Uw adviseur


Jeroen Meijers

Adviseur

Bel met Jeroen: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Jeroen