HERONTWIKKELING LOCATIE BIJ DEELNAME BEËINDIGINGSREGELINGEN

Dit artikel is geplaatst op 20-04-2023

De landelijke overheid heeft twee beëindigingsregelingen aangekondigd: de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de piekbelastersregeling (LBV+). Waar eerder werd aangekondigd dat deze regelingen in april dit jaar zouden verschijnen, is het nu de vraag of dit gehaald gaat worden en of dit niet eerder na de zomer zal worden. Zo blijven er nog veel onduidelijkheden boven de sector hangen. Een keuze is daardoor op dit moment nog niet mogelijk. Ter voorbereiding is er wel al het een en ander uit te zoeken, om de keuze voor deelname beter te kunnen maken. Ook het doorlopen van het vervolgtraject kan hierdoor gemakkelijker worden.

Op tijd nadenken over plannen

Bij een eventuele beëindiging van het bedrijf komt veel kijken. Vele verschillende vragen worden daarbij gesteld, zoals: Wil ik door met een gedeelte van de bestaande bedrijfsactiviteiten of nog nieuwe bedrijfsactiviteiten starten? Wat voor herontwikkeling is noodzakelijk om het bedrijf financieel gezien goed te kunnen beëindigen? Belangrijk is om daarbij rekening te houden dat niet elke functie zomaar mogelijk is. Nu al hierover nadenken kan voorkomen dat overhaaste beslissingen moeten worden gemaakt bij deelname. Gelet op de ervaringen met voorgaande beëindingsregelingen, is de tijd dan namelijk erg beperkt. Tijd die je juist wel nodig hebt om een plan op te zetten naar jouw wensen, maar ook om te toetsen bij de gemeente of zij het zien zitten.

Ruimtelijke afwegingen bij herontwikkeling

Overheden staan niet overal elke functie toe. Ook aan de omvang kunnen beperkingen gesteld worden. Stilstaan bij de ruimtelijke mogelijkheden op de locatie is belangrijk om een goed doordacht en kansrijk plan neer te kunnen leggen bij de gemeente. Op deze manier is er een grote kans dat de gemeente ook aanknopingspunten ziet en dit plan ook meteen verder uitgewerkt kan worden. De mogelijkheden zijn afhankelijk van:

  • De huidige bestemming: wat zijn direct toegestane activiteiten.
  • De beleidskaders van provincie en gemeente: welke ontwikkelingen/functies zien zij wel/niet zitten.
  • De omgeving: welke functies (bijvoorbeeld bedrijven, woningen, natuur) zijn in de omgeving aanwezig en hoe verhouden deze zich tot de locatie.

Wat kunnen wij hierin betekenen

Onlangs hebben wij samen met Adriaan van den Heuvel, makelaars en adviseurs en ABAB gezamenlijk een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers. Hierbij is ingegaan op de mogelijkheden, de kansen en de financiële gevolgen van herontwikkeling. Daarbij is ook de relatie gelegd met de komende beëindigingsregelingen. Op deze manier hebben ondernemers al kennis kunnen maken met het herontwikkelingstraject. Mocht u bij deze bijeenkomst niet aanwezig zijn geweest, maar zou u toch nog graag de presentatie ontvangen? Laat het ons weten, dan sturen wij u deze toe.

Mocht u daarnaast verder met ons willen verkennen welke mogelijkheden er op uw locatie liggen voor herontwikkeling, dan helpen onze adviseurs u graag. Neem gerust contact met ons op.