HET ROER OM MET JE STALLEN?!

Dit artikel is geplaatst op 16-05-2024

Het buitengebied veranderd. Mede ingegeven door politieke maatregelen, is het een steeds vaker voorkomende noodzakelijkheid als ondernemer om ook ontwikkelingen buiten eigen activiteiten te onderzoeken en te overwegen.

Enkele jaren geleden kwam een recreatieondernemer, met de vraag om in een klein bosgebied recreatie mogelijkheden te ontwikkelen en daarmee zijn activiteiten verder uit te breiden. Het idee was iets bijzonders te bieden door de gasten te laten slapen in boomhutten. De overige noodzakelijke voorzieningen zoals een keuken en verblijfruimten werden ondergebracht in een centrale ruimte. De bouwwerken moesten niet te nieuw ogen, maar wel aantrekkelijk en uitdagend, aansluitend bij de bosrijke locatie. De ondernemer had ook al nagedacht welke doelgroep hij wilde gaan bedienen. Hij koos er bewust voor om zich te richten op grotere groepen. Onderstaande foto geeft weer dat een passend idee, in een passende omgeving en passende bij de ondernemer realiseerbaar is.

(bron: www.avontyr.nl)

Het is nu mei 2024. Voor bedrijven die zich aangemeld hebben voor de LBV of de LBV+ rolt er, of ligt er, een beschikking op de mat. Dan begint het voor veel bedrijven pas echt spannend te worden. Gaan we dit echt doen? Wat zijn de mogelijkheden? Wat willen en kunnen we daarna gaan doen? Welke markt gaan we bedienen? Allemaal vragen over hoe je verder de toekomst in gaat met je veranderde bedrijf.

Als je het roer omgooit zijn er per bedrijf, per ondernemer en per locatie andere opties en zijn ook de mogelijkheden en de omstandigheden anders. Als je naar een recreatieve bedrijfsvoering wilt dan zit je perfect naast een aansprekend attractiepark, dierentuin of naast een uniek stukje natuur. Zit je op een plek midden in de polder dan moet je nadenken hoe je jouw toekomstige klant kunt bedienen en moet je voorzieningen bieden die het gebrek aan een naastgelegen publiekstrekker compenseert. Als je creatief bent dan gaat dit lukken!

Wat komt er kijken bij het roer omgooien:

   Heb je jezelf de spiegel voor gehouden?

   Heb je iemand jou de spiegel voor laten houden?

   Wat wordt mijn doelgroep?

   Is er een verdienmodel?

   Zit je op een goede locatie?

   Sluit het aan bij de omgeving?

Beness kan u voorzien van antwoorden. Beness Advies en Architectuur is een dochteronderneming van Geling Advies. Onze werkzaamheden bestaat niet alleen uit architectonische ontwerpen en bouwkundige begeleiding, maar ook met planologisch, akoestisch en milieutechnisch advies kunnen wij u van dienst zijn. Zo zit alle expertise in een integraal pakket met één aanspreekpunt. Dit beperkt zich zeker niet alleen tot de agrarisch sector, met alle facetten en mogelijkheden die het buitengebied u biedt kunnen wij u helpen.

We gaan u (zelf laten) spiegelen en kijken of u op de juiste locatie zit voor de gewenste ontwikkeling(en). Op ieder antwoord mag u weer een nieuwe vraag bedenken. Als alle stukjes van de puzzel in elkaar vallen kunnen wij uw plan gaan ontwerpen.