INLOOPDAG; HEEFT DE OMGEVINGSWET GEVOLGEN VOOR U?

Dit artikel is geplaatst op 19-12-2023

Zet in je agenda! In de laatste week van februari 2024 organiseren wij een inloopdag. Waarvoor? Om te kijken of er met de omzetting naar het omgevingsplan geen wijzigingen zijn in de bouw- en gebruiksmogelijkheden van uw gronden. Ook kan er kort gekeken worden wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn van uw locatie binnen de nieuwe kaders van het omgevingsplan.

Houdt uw mail en onze sociale media in de gaten voor nadere informatie! De definitieve uitnodiging volgt.