MEER BUDGET, VERLENGING LBV-PLUS TERMIJN EN NIEUWE BEËINDIGINGSREGELING

Dit artikel is geplaatst op 30-01-2024

In deze nieuwsbrief gaan we kort in op de aankondigingen van minister Van der Wal inzake de diverse regelingen.

In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Natuur en Stikstof, Van der Wal, haar visie voor de aanpak van de piekbelasters en wat haar plannen zijn voor komend jaar. U heeft wellicht baat bij de aangekondigde plannen en visie.

 

Brief aan de Kamer

De beëindigingsregelingen Lbv en Lbv-plus zijn erg interessant voor agrarische ondernemers volgens de minister van Natuur en Stikstof, Van der Wal. In een brief gericht aan de Tweede Kamer van 23 januari 2024 verteld zij wat haar visie is voor de aanpak van piekbelasting en wat de plannen zijn voor het komende jaar.

Uitbreiding Lbv-plus regeling

Eén van de plannen is om de Lbv-plus aanmeldtermijn te verlengen tot eind 2024, een exacte datum is echter nog niet bekend. Ook is de minister voornemens om meer geld beschikbaar te stellen voor deze regeling aangezien er nu te weinig geld beschikbaar gesteld is om aan de aanvragen te voldoen. Het is nog onbekend of deze uitbreiding van het budget er daadwerkelijk komt, deze moet namelijk eerst goedgekeurd worden door het parlement en de Europese Commissie.

‘’Lbv voor kleinere sectoren’’

Ook werkt de minister hard aan het uitwerken van een nieuwe beëindigingsregeling. Deze regeling is gericht op veehouders die nu buiten de Lbv en Lbv-plus regeling vallen. De bedoeling van deze regeling is dat deze veehouders nu ook met steun van de overheid kunnen stoppen met hun bedrijf. Deze regeling kan dus aantrekkelijk zijn voor onder andere geiten-, schapen- en eendenhouderijen, maar ook andere kleinere sectoren zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen. De regeling is voor nu bekend onder de titel ‘’Lbv voor kleinere sectoren’’ en zal zo snel mogelijk voorgedragen worden aan de Europese Commissie.

Wilt u meedoen aan de Lbv-plus regeling of wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe beëindigingsregeling?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op dan kijken we samen met u wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf.