Gelingadvies
Stalbouw

Milieu; omgevingsvergunning


Een goede milieuvergunning/melding vormt de basis van uw bedrijf. In het kader van de omgevingsvergunning voor het aspect milieu geven wij u snel en onafhankelijk een overzicht van uw mogelijkheden en kansen. Daarbij leveren we producten als geur- en ammoniakberekeningen, MER-rapportages, en IPPC-onderbouwingen.

In goed overleg met u, stellen we de gehele aanvraag voor een vergunning danwel melding op, inclusief de milieutekening. Wij hebben ruime ervaring met alle agrarische en aanverwante bedrijven en sectoren, of het nu gaat om varkens, kippen, koeien, nertsen, paarden, konijnen, vissen, akkerbouw, tuinbouw of mestvergisting. Bovendien kunnen wij u bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedures terzijde staan.

Uw adviseur


Iris Vork verzorgt binnen ons team ondermeer de omgevingsvergunningen. Iris inventariseert de mogelijkheden en zorgt ervoor dat het maximaal haalbare wordt gerealiseerd. Alles in nauw overleg en op een realistische basis met nuchter verstand.

Bel met Iris: +31 (0) 85 301 23 33

E-mail aan Iris   

V-Card van Iris