MILIEUONDERZOEKEN (ON)ZINVOL?

Dit artikel is geplaatst op 04-11-2022

Binnen de aanvraag omgevingsvergunning worden steeds vaker toelichtingen, onderbouwingen, onderzoeken en rapportages gevraagd. Binnen Geling Stalbouw Adviesgroep werken de specialisten van G&O consult deze onderzoeken voor u uit . G&O Consult verzorgt onder andere geur (zowel voor- als achtergrond), lucht-, geluid- en bodemonderzoeken. Sinds de publieke stikstofdiscussie zijn AERIUS berekeningen toegevoegd aan het dienstenpakket. Het nut en het belang van deze onderzoeken wordt door veel ondernemers nog wel eens onderschat. Mede omdat een milieuonderzoek vaak als aanvulling wordt verlangd, wordt dit als een noodzakelijk kwaad ervaren.

Echter omgevingsdiensten zijn zeer kritisch in de beoordeling en samenhang met de aanvraag. Daarom dienen onvolkomenheden zoveel mogelijk voorkomen te worden. Aanleveren van de juiste gegevens is daarom van groot belang om een goede milieurapportage op te stellen. We zien vooral bij akoestische onderzoeken dat het voor veel ondernemers lastig is om aan te geven welke geluidsbronnen er allemaal aanwezig zijn binnen de inrichting. Welke type ventilatoren en koelmachines zijn er geïnstalleerd?

Zijn er verder nog geluid producerende machines die op een modern bedrijf dienst doen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de voorzieningen van noodstroomaggregaten. Onthoudt daarbij goed dat een milieu rapportage in een vergunning wordt opgenomen en dus ook onderdeel is van de vergunning.

Nederland telt steeds meer inwoners, we leven iedere dag dichter op elkaar. Daardoor vinden we ook steeds vaker iets van elkaar, ook op het platteland. Het is daarom van het grootste belang dat alle bedrijfsonderdelen belicht zijn in de milieu rapportages.  Met een verleende vergunning verwerft u immers ook  een recht.

 

Rundvee Mechanisatie Vakdagen

Geling Stalbouw Adviesgroep is aanwezig op de Rundvee Mechanisatie Vakdagen op 29, 30 november en 1 december a.s. in Gorinchem. We verwelkomen u graag binnen onze stand A140. Via onderstaande link bieden wij u gratis toegangskaarten aan:

https://register.visitcloud.com/survey/1zwe9ytrhmwpe?actioncode=NTWO000124EIA