GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID

Dit artikel is geplaatst op 31-03-2023

In 2023 komen er zeer veel veranderingen op agrariërs af ten aanzien van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Per 31 december 2022 zijn de betalingsrechten komen te vervallen. Daarvoor is er een basispremie per hectare landbouwgrond in de plaats gekomen. Om de basispremie te ontvangen moet u voldoen aan de conditionaliteiten van het GLB 2023. Eén van de eisen daarbij is de aanleg van bufferstroken langs sloten en watergangen. Hierbij dienen de vragen zich aan of er een bufferstrook aanwezig is op uw perceel, hoe breed is deze dan en wat mag ik (niet) doen op deze bufferstrook? Naast de basispremie per hectare kunt u extra premie per hectare ontvangen als u voldoet aan aanvullende eisen vanuit de eco-regeling. Deze extra premie kan variëren tussen 60 euro (brons), 100 euro (zilver) en 200 euro (goud) per hectare. Dit klinkt aantrekkelijk maar kan op bedrijfsniveau veel gevolgen hebben voor uw bouwplan. Op voorhand is het dan ook niet aan te geven of het financieel verstandig is om te gaan voor de hoogst haalbare premie.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Buiten de veranderingen van het GLB wordt ook de derogatie in de komende jaren afgebouwd. Dit begint al in 2023. De mestplaatsing ruimte in Nederland wordt hierdoor verlaagd wat invloed zal hebben op de mestmarkt.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vol vragen zit over alle veranderingen welke op uw afkomen, de adviseurs van Geling Stalbouw Adviesgroep geven u hier graag antwoordt op. Tevens kunnen wij u begeleiden bij het invullen en aanvragen van de diverse regelingen.