NUT VAN EEN GRONDGEBRUIK QUICKSCAN

Dit artikel is geplaatst op 23-10-2023

Naast agrarisch gebruik wordt grond in Nederland in toenemende mate gevraagd voor onder andere woningbouwplannen, wegen en natuurontwikkeling. Door ook toenemende mate aan overheidsregels is het voor de resterende landbouwgrond niet zondermeer duidelijk hoe deze nog gebruikt kan worden en wat er op de grond wel mag. Soms zijn vanuit gemeentelijke bestemmingplannen landschappelijke of archeologische waarden voor gronden aangewezen waardoor een activiteit op de grond niet zondermeer toegestaan is. Ook kan een ontgrondingsmelding/vergunning van de provincie nodig zijn.

Wilt u bijvoorbeeld grond egaliseren, afgraven, een waterbassin, infiltratievoorziening of juist zonnepanelen aanleggen, dan is het raadzaam om vooraf middels een grondgebruik QuickScan te laten controleren of dit kan.

Bij een QuickScan voor grondgebruik wordt nagegaan welke mogelijkheden en  of, en welke vergunningen nodig zijn. Wanneer bijvoorbeeld grond met hoge archeologische waarden afgegraven wordt, zal uit de QuickScan volgen dat een nader archeologisch onderzoek nodig zal zijn, naast waarschijnlijk een ontgrondingsvergunning. Zonder de juiste toestemming(en) activiteiten met grond uitvoeren kan vervelende consequenties hebben voor de eigenaar.

Omdat u als ondernemer logischerwijze in de dagelijkse praktijk vaak druk bent met ondernemen, kunnen wij deze Quickscan voor u uitvoeren.

Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met;

      

Stijn de Crom  0493-597500                       Roy van Harsel 0493-597500