Gelingadvies
Stalbouw

Ontwikkeling Brabantse platteland


De Provincie Noord-Brabant heeft besloten een bedrag van ruim 33 miljoen euro beschikbaar te stellen in het kader van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3).

Kernthema’s hierbij zijn Innovatie & Transitie, Natuur & Biodiversiteit en Water.

Bij Innovatie & Transitie kan gedacht worden aan precisielandbouwtechnologie en nieuwe bedrijfsconcepten (emissiebeperking, mestbewerking, veevoeding en energiebesparing. Ook samenwerkingsverbanden die weken aan het praktijk gereedmaken van innovaties kunnen een beroep doen op subsidie. Ook kennisoverdracht kan in aanmerking komen voor subsidie indien dit om projecten gaat die bijdragen aan modernisering en innovatie van de agrarische bedrijfsvoering.

Bij Natuur & Biodiversiteit kan gedacht worden aan herstel- en inrichtingsmaatregelen dien de negatieve gevolgen van landbouw op de natuur en biodiversiteit weg nemen.

Bij Water kan subsidie aangevraagd worden voor investeringen die betrekking hebben op de (her)inrichting of transformatie van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen.

Uw adviseur


Johan de Vos

Johan de Vos

Sr. Adviseur

Bel met Johan: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Johan   

V-Card van Johan