AANBOUW JONGVEESTAL, BEILEN

Voor een melkveehouderij in Beilen hebben wij het traject begeleidt voor de aanbouw van een jongveestal. Deze aanbouw kon enkel mogelijk gemaakt worden met een afwijking van het bestemmingsplan, waarbij de ruimtelijke impact beperkt moest zijn. Voordat de gemeente heeft ingestemd zijn er diverse ontwerpen over tafel gegaan, uiteindelijk is het gewenste resultaat in 2021 gerealiseerd. Dit traject omvatte de volgende onderdelen:

  • Principeverzoek;
  • Vormvrije MER-beoordeling;
  • Onderbouwing intern salderen Wet natuurbescherming;
  • Aanvraag Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken van het bestemmingsplan;
  • Melding Activiteitenbesluit.

Type
Jongveestal

Plaats
Beilen (gemeente Midden-Drenthe)

Tijmen: “Door in gesprek te blijven met de gemeente, is het uiteindelijk tocht gelukt”.