AANPASSING UITSTRALING BEDRIJFSLOODS

Nadat eerst een vergunning was verleend voor een landbouwloods bij het agrarische bedrijf ter plaats, is bij omzetting van de locatie naar bedrijfsbestemming tevens de uitstraling van de nog niet opgerichte  maar wel vergunde loods gewijzigd. Door de vergunning voor de aanpassing is de loods beter passend bij de functie ontworpen, waarbij tevens enkele praktische invullingen herzien zijn, welke het gebruik verbeterd hebben.

Dit traject omvatte de volgende onderdelen:

  • Aanvraag Omgevingsvergunning voor bouwen (aanpassen verleende bouwvergunning);
  • Melding Activiteitenbesluit;

Type
Loods

Plaats
Wanroij (gemeente Land van Cuijk)