BEËINDIGING BEDRIJF EN ONTWIKKELING WOONERF, MILLINGEN AAN DE RIJN

Voor een voormalige varkenshouderij in Millingen aan de Rijn hebben wij het traject begeleid voor beëindiging van het bedrijf en omschakeling naar een nieuwe functie. Alle stallen werden gesloopt en de aanwezige verharding werd verwijderd. De bedrijfswoning bleef behouden en daarnaast werd de realisatie van 4 extra woningen mogelijk gemaakt. De nieuwe woningen worden gerealiseerd in een erf-concept en zullen het uiterlijk krijgen van schuurwoningen. Het landschappelijk inpassen van de locatie was een belangrijk onderdeel van het plan, wat zich onder andere uit in de uitbreiding van de grote fruitboomgaard op de locatie. Voordat over kon worden gegaan tot realisatie van het plan, zijn de volgende stappen tijdens het traject gezet:

  • Principeverzoek;
  • Wijziging van het bestemmingsplan met o.a. een landschappelijk- en stedenbouwkundig inpassingsplan, een bodemonderzoek, omgevingsdialoog, akoestisch onderzoek en stikstofberekening.
  • Sloopmelding;

Op de locatie heeft in 2022 de sloop plaatsgevonden en is een start gemaakt met de ontwikkeling van de nieuwe woningen.

Type
Woonerf

Plaats
Millingen aan de Rijn (gemeente Berg en Dal)