LOODS AARDAPPELENOPSLAG, GROENINGEN

Doordat er meer opslag benodigd was voor pootgoed en verouderde gebouwen te laag waren, is een nieuwe loods opgericht op de locatie. De uitdaging hierbij was de ligging binnen de bebouwde kom. Daarnaast zat er een historische waarde op de locatie, waardoor extra overleg met welstand is gevoerd. Uiteindelijk is er goedkeuring gekomen door het materiaal en de kleurstelling van het gebouw in de omgeving te laten passen. Voor deze aanvraag zijn de volgende onderdelen aangevraagd:

  • Vooroverleg;
  • Afwijken van het bestemmingsplan waartoe o.a. een akoestisch onderzoek is uitgevoerd;
  • Milieuneutrale wijziging (milieu);
  • Omgevingsvergunning voor bouwen.

Type
Akkerbouw

Plaats
Groeningen (gemeente Land van Cuijk)