NIEUWBOUW LOODS / POTSTAL GROESBEEK

Voor een opdrachtgever in Groesbeek is voor de bouw van een loods het vergunningstraject begeleid. Twee bestaande gebouwen, zoogkoeienstal en varkensstal, zijn gesloopt. Op de locatie van deze gebouwen is een nieuwe potstal/loods worden gerealiseerd. Voordat de gemeente heeft ingestemd zijn er diverse onderwerpen behandeld, uiteindelijk is het gewenste resultaat in 2023 gerealiseerd. Dit traject omvatte de volgende onderdelen:

  • Aanvraag Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken van het bestemmingsplan;
  • Melding Activiteitenbesluit;
  • Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden;
  • VVGB;
  • Quickscan soortenbescherming;
  • Aerius verschilberekening.

Type
Loods / Potstal

Plaats
Groesbeek (gemeente Berg en Dal)