NIEUWBOUW MELKVEESTAL, BEUNINGEN

Voor een gemengd bedrijf in de gemeente Beuningen (GLD) hebben we een aanvraag begeleid voor een nieuwe melkveestal. Het bedrijf heeft een opvolger, waardoor een modernisering van de melkveetak gewenst is. Daarbij is goed gekeken naar duurzaamheid en is de stal constructief geschikt voor zonnepanelen. Aan de eisen, welke gesteld worden vanuit de maatlat duurzame veehouderij, wordt voldaan.

Het bedrijf heeft weidegang en gaat melken met melkrobots. Voor het plaatsen van de nieuwe melkveestal was het noodzakelijk om een verouderde jongveestal te slopen en de bestaande veldschuur te verplaatsten. Tevens zijn er nieuwe sleufsilo’s gekomen voor de opslag van ruwvoer. De bestaande melkveestal zal gebruikt gaan worden voor het houden van jongvee.

Voor de aanvraag zijn de volgende stappen doorlopen:

  • Vormvrije MER-beoordeling;
  • Aanvraag omgevingsvergunning activiteit Milieu;
  • Aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen;
  • Interne saldering middels Aerius;
  • Voorgrond geurberekening;
  • Archeologisch onderzoek.

Type
Melkveestal

Plaats
Beuningen (gemeente Beuningen)