NIEUWBOUW MELKVEESTAL, SINT OEDENRODE

Voor een melkveehouderij in Sint Oedenrode hebben wij het traject begeleidt voor de realisatie van een nieuwe melkveestal. Deze stal biedt plaats aan circa 180 melkkoeien en is voorzien van een emissiearm stalsysteem. Voordat eenmaal begonnen kon worden aan de bouw van de stal, zijn de volgende stappen genomen:

  • Aanvraag Wet natuurbescherming;
  • Vormvrije MER-beoordeling;
  • Wijziging van het bestemmingsplan met o.a. de Brabantse Zorgvuldigheidsscore, een inpassingsplan, omgevingsdialoog, stikstofberekeningen en bodemonderzoek.
  • Melding Activiteitenbesluit;
  • Omgevingsvergunning voor bouwen.

Op de locatie is in 2022 een start gemaakt met de nieuwbouw van de stal.

Type
Melkveestal

Plaats
Sint Oedenrode (gemeente Meierijstad)

Willem: “Het traject duurde 3 jaar, maar als je de vergunning eenmaal hebt zou je dat bijna vergeten”.