NIEUWBOUW PAARDENSTAL MET DAGBESTEDING, SINT ANTHONIS

Voor een paardenhouderij in Sint Anthonis hebben wij het traject begeleidt voor de sloop van twee oude varkensstallen en nieuwe aanbouw van een paardenstal. Daarnaast is er een vorm van dagbesteding aanwezig. De aanbouw kon enkel mogelijk gemaakt worden met een afwijking van het bestemmingsplan. Voordat de gemeente de vergunning kon verlenen zijn er diverse ontwerpen over tafel gegaan, uiteindelijk is de vergunning verleend op 14 maart 2022 en zijn medio mei 2022 de oude stallen gesloopt. Dit traject omvatte de volgende onderdelen:

  • Toets Wet Natuurbescherming, aantonen dat sprake is van intern salderen;
  • Melding Activiteitenbesluit;
  • Aanvraag Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken van het bestemmingsplan;
  • Sloopmelding

Type
Paardenstal met dagbesteding

Plaats
Sint Anthonis (gemeente Land van Cuijk)