NIEUWBOUW VLEESVARKENSSTAL RAVENSTEIN

Voor een varkenshouderij in Ravenstein hebben wij het traject begeleidt voor de realisatie van een nieuwe vleesvarkensstal. Deze stal biedt plaats aan circa 1300 vleesvarkens volgens het beter leven concept. Het bedrijf heeft zich ook verduurzaamd door zonnepanelen op het dak te plaatsen. De eerste ronde is reeds achter de rug en er is een zeer goed resultaat gehaald.

Voordat eenmaal begonnen kon worden aan de bouw van de stal, zijn de volgende stappen genomen:

  • Vormvrije MER-beoordeling;
  • Wijziging van het bestemmingsplan met o.a. de Brabantse Zorgvuldigheidsscore, een inpassingsplan, omgevingsdialoog, stikstofberekeningen en bodemonderzoek;
  • Omgevingsvergunning activiteit milieu;
  • Omgevingsvergunning voor bouwen;
  • Voor- en achtergrond geurberekening;
  • Akoestisch onderzoek;
  • Stalcertificaat maatlat duurzame veehouderij;

Op de locatie is in 2022 een start gemaakt met de nieuwbouw van de stal.

Type
Vleesvarkensstal

Plaats
Ravenstein (gemeente Oss)