NIEUWE STAL(LEN) LEGHENNEN, BEUNINGEN

Voor het Kipster concept hebben wij de vergunningen verzorgt op de locatie in Beuningen. In dit concept worden de kippen op een milieuvriendelijke manier gehouden met dierwelzijn op de eerste plek. De stal is een innovatieve ontwikkeling met betrekking tot de huisvesting alsmede de uitstraling. Nadat er één stal was opgericht, besloot de organisatie tot uitbreiding van het concept op andere locaties, hierbij is tevens een kleinere variant als tweede stal ontwikkeld. Bij de aanvraag zijn de volgende stappen genomen:

  • Aanvraag Wet natuurbescherming;
  • Beoordelingsnotitie MER-beoordeling;
  • Omgevingsvergunning voor bouwen, milieu en watercompensatie.

Type
Pluimveehouderij

Plaats
Beuningen (gemeente Beuningen)