OMSCHAKELING NAAR BIOLOGISCHE SCHAPENHOUDERIJ MET BOERDERIJWINKEL, LIESSEL

Een varkenshouderij in Liessel had besloten om de varkenshouderij te gaan beëindigen en om te schakelen naar een biologische schapenhouderij. Daarnaast worden enkele kippen en runderen gehouden en worden lokale producten verkocht in een boerderijwinkel. De oude varkensstallen zijn behouden en van functie gewijzigd. In een van de voormalige varkensstallen is voorin de stal de boerderijwinkel gerealiseerd. Daarnaast worden hier de nieuwe dieren gehuisvest. Een andere stal is in gebruik genomen als machine- en werktuigenberging. In het traject zijn de volgende stappen gezet om tot de uiteindelijke realisatie te kunnen komen:

  • Principeverzoek;
  • Wijziging van het bestemmingsplan met o.a. de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, een bodemonderzoek, een geuronderzoek, akoestisch onderzoek en stikstofberekening.
  • Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets met melding Activiteitenbesluit en vormvrije MER-beoordeling;
  • Verkoop stalderingsmeters.

Type
Biologische schapenhouderij met boerderijwinkel

Plaats
Liessel (gemeente Deurne)