ONTWIKKELING TEELTONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN, STERKSEL

Voor een zachtfruitplantenopkweker hebben wij in Sterksel de vergunningen voor teeltondersteunende voorzieningen voor de opkweek van planten geregeld. Hierbij wordt het water niet opgevangen, maar wordt dit door de bodem geïnfiltreerd. Met dit systeem wordt tegemoet gekomen aan de wens van het waterschap om water in het gebied vast te houden. Om dit mogelijk te maken zijn afspraken gemaakt met de betrokken overheden, zo is een maatwerkvoorschrift voor het infiltreren van het water in de bodem onderdeel van de acceptatie van de melding.

De verwachting is dat het systeem leidt tot een lager verbruik van water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen per plant. Bovendien is het systeem beter te automatiseren, wat leidt tot betere arbeidsomstandigheden voor het personeel.

  • Melding activiteitenbesluit met verzoek maatwerkvoorschrift;
  • Ruimtelijke onderbouwing tijdelijke vergunning;
  • Bouwvergunningen verschillende voorzieningen.

Type
Teeltondersteunende voorzieningen

Plaats
Sterksel (gemeente Heeze-Leende)