UITBREIDING GLASTUINBEDRIJF, VENHORST

Bij een kwekerij is een uitbreiding mogelijk gemaakt met circa 1 hectare kas en bijbehorende werkruimte aan de andere zijde van de weg, waar al een containerveld mogelijk was gemaakt. Hierdoor kan het bedrijf op de bestaande locatie verder werken aan haar toekomst hetgeen een grote wens was. Voor dit traject is een herziening van het geldende Omgevingsplan doorlopen, waarbij veel afstemming met alle betrokken partijen heeft plaats gevonden. Daarna kon direct voortvarend de realisatie worden opgepakt.

Het traject omvatte de volgende onderdelen

  • Principeverzoek
  • Ruimtelijke onderbouwing
  • Situatietekeningen
  • Landschappelijk inpassingsplan
  • Afstemming aanvraag Omgevingsvergunning voor bouwen

Type
Glastuinbouwbedrijf

Plaats
Venhorst (gemeente Boekel)