UITBREIDING MEERGENERATIEWONING BUITENGEBIED GROESBEEK

Gelet dat er meerdere opties waren om invulling te geven aan de wens voor uitbreiding met laagbouw voor een meergeneratiewoning, is eerst uitgebreid vooroverleg gevoerd met de omgevingsdienst inzake het bestemmingsplan. Dit aangezien bepaalde regels op meerdere manieren te interpreteren waren. Na afstemming met de omgevingsdienst is vooroverleg voor welstand digitaal ingediend. Na afstemming met de welstandscommissie is de conceptaanvraag ingediend. Na het beoordelen van deze conceptaanvraag door  andere betrokkenen bij de omgevingsdienst blijkt er toch een andere wijze van uitleg van de regels van toepassing dan eerder afgestemd. Uitbreiding kan niet met laagbouw, dient uitgevoerd te worden als hele bouwmassa, dus inclusief hellend dak. Na deze wijzigingen te hebben doorgevoerd is de definitieve aanvraag ingediend. Na een aanvulling van de stukken is de uitbreiding van de woning verleend en is met de bouw begonnen.

Dit traject omvatte de volgende onderdelen:

  • Vooroverleg omgevingsdienst;
  • Conceptaanvraag (afstemming welstand);
  • Aanvraag Omgevingsvergunning voor bouwen.

Type
Uitbouw woning

Plaats
Groesbeek (gemeente Berg en Dal)