UITBREIDING MONUMENTALE WONING GROESBEEK

Een woning in het oude dorpshart van Groesbeek was op de monumentenlijst geplaatst. De bewoners wilde een efficiëntere benutting van de eerste etage door middel van een dakkapel, hetgeen bij een monument niet zonder meer kan. Eerst een vooroverleg ingediend, aangezien een omgevingsvergunning nodig was. Na enkele gecombineerde overleggen met de Gelderse commissie inzake welstand en monumenten eisen, en na enkele aanpassingen, gekomen tot een gedragen plan. Hierbij ook in detail de inpandige wijzigingen meegenomen. Hierbij zijn de zonnepanelen ook hernieuwd ingepast. Na uiteindelijke indiening is de aanvraag  om een omgevingsvergunning nog een keer aangevuld en is de vergunning verleend.

Dit traject omvatte de volgende onderdelen:

  • Vooroverleg omgevingsdienst;
  • Conceptaanvraag (afstemming welstand);
  • Aanvraag Omgevingsvergunning voor bouwen.

Type
Woning

Plaats
Groesbeek (gemeente Berg en Dal)