VERPLAATSING VARKENSHOUDERIJ, DE RIPS

Voor een varkenshouderij in De Rips hebben wij het gehele proces begeleidt voor de verplaatsing van een varkenshouderij. De voormalige locatie van de varkenshouderij lag nabij een voormalige bedrijfswoning en gaf weinig ruimte voor ontwikkeling. De gemeente wenste de uitbreiding dan ook liever elders. Na overleg met de gemeente is een beter gelegen locatie voorgesteld. Na akkoord is het gehele plan nader uitgewerkt en ingediend. De vergunning voor de vele vleesvarkens is dan ook vervangen door een vergunning met zeugen, welke minder emissie hebben in geur, ammoniak en fijnstof. Dit traject omvatte de volgende onderdelen:

  • Principeverzoek;
  • MER-beoordeling;
  • Vergunning Wet natuurbescherming;
  • Aanvraag Omgevingsvergunning voor bouwen en milieu.

Type
Varkensstal

Plaats
De Rips (gemeente Gemert-Bakel)