SUBSIDIE GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING

Dit artikel is geplaatst op 28-08-2023

In de periode 1 september 2023 09:00 uur tot en met 29 september 2023 17:00 uur is de aanvraag subsidie geïntegreerde gewasbescherming opengesteld. Bij geïntegreerde gewasbescherming beheerst en bestrijdt u ziekten, plagen en onkruiden op verschillende manieren. U kiest bij geïntegreerde gewasbescherming voor preventieve en niet chemische maatregelen. Wanneer het toch nodig is om voor chemische bestrijding te kiezen dan is het gebruik zo goed als vrij van uitstoot naar het milieu en blijven er geen resten achter op producten binnen de werkwijze van geïntegreerde gewasbescherming.

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • Innovatieprojecten geïntegreerde gewasbescherming, dat wil zeggen dat u mee werkt met een project aan de ontwikkeling van preventieve en niet chemische maatregelen;
  • Investeringen in maximaal 2 nieuwe bedrijfsmiddelen bedoelt voor mechanische onkruidbestrijding.

U kunt niet voor beide aanvragen meedoen, u vraagt dus óf een innovatieproject aan óf een investering in maximaal 2 nieuwe bedrijfsmiddelen.

Het is mogelijk voor uzelf subsidie aan te vragen maar ook in een samenwerkingsverband.

Voor wat betreft de aanvraag voor een innovatieproject krijgt u subsidie voor onder andere personeelskosten, (afschrijvings)kosten voor apparatuur voor gebruik tijdens het project, kosten voor eerder onderzoek en algemene kosten en uitgaven die uit het project voortkomen.

Voor wat betreft de aanschaf van maximaal 2 bedrijfsmiddelen krijgt u subsidie voor de aanschaf van een nieuw bedrijfsmiddel wat tenminste een vanggewas of groenbemester kan:

  • Vernietigen;
  • Afmaaien;
  • Verhakselen;
  • Kapot frezen;
  • Inwerken.

U moet dan denken aan een messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg.

Voor beide aanvragen geldt dat u tot 50% van de kosten krijgt vergoedt, met een minimaal subsidiebedrag van €10.000,– bij innovatieprojecten en een minimaal subsidiebedrag van €5.000,– bij investeringen in bedrijfsmiddelen. Voor beide regelingen geldt een maximaal subsidie bedrag van €125.000,–.

Voor deze subsidie ronde geldt volgorde van binnenkomst. Wanneer het totale budget op is stopt de inschrijving.

Voor de exacte voorwaarden verwijzen we graag naar de volgende website: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/geintegreerde-gewasbescherming

Voor vragen over of hulp bij de aanvraag staan de adviseurs van Geling Advies voor u klaar!

 

DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID REGELINGEN

Heeft u zich uiterlijk 15 juni aangemeld voor de volgende GLB-regelingen: Basispremie, Eco-regeling, Extra betaling jonge landbouwers en/of Behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen? Vergeet dan niet in de periode 15 oktober tot en met 30 november 2023 een definitieve aanvraag te doen!

Ook voor vragen of hulp bij de GLB-regelingen kunt u terecht bij de adviseurs van Geling Advies.