Gelingadvies
Stalbouw

Toevoegen nevenbestemming


Het is vandaag de dag niet altijd eenvoudig of mogelijk om de agrarische activiteiten uit te breiden. Hierdoor ontstaat soms de behoefte om andere, aanvullende activiteiten op het agrarisch bedrijf uit te gaan oefenen. In andere situaties willen partners of kinderen de ruimte op het agrarisch bedrijf benutten om aanvullende activiteiten uit te voeren. De aard en omvang van dergelijke activiteiten kan enorm gevarieerd zijn. De meer bekende activiteiten zijn een minicamping, zorgboerderij, loonwerkactiviteiten of speelboerderij. De mogelijkheden zijn echter niet hiertoe beperkt. 

De meeste gemeenten hebben wel oog voor het belang van dergelijke activiteiten. Als gevolg daarvan zijn er vaak mogelijkheden om dergelijke activiteiten te realiseren op uw locatie. Wel is het zo dat deze mogelijkheden meestal niet direct toegelaten worden en dat eerst een afwijkings- of wijzigingsprocedure doorlopen moet worden. 

Wij kunnen u begeleiden in het totale traject en beschikt over de benodigde kennis om het ruimtelijk plan voor u op te stellen.

Uw adviseur


Stijn de Crom

Stijn de Crom

Sr. Adviseur 

Bel Stijn: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Stijn

V-Card van Stijn