UITBETALING GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID 2023

Dit artikel is geplaatst op 04-12-2023

Iedere landbouwer die zich in het voorjaar heeft aangemeld voor de subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), heeft tot en met 30 november de tijd gehad de subsidie definitief aan te vragen. De laatste dagen is er alleen onduidelijkheid ontstaan over de hoogte van de subsidie. In deze nieuwsbrief gaan we hier kort op in.

Ten tijde van de aanmelding, die duurde van 1 april tot oorspronkelijk 15 mei en uiteindelijk werd verlengd tot en met 30 juni, werden de volgende bedragen gecommuniceerd:

  • Basispremie 220 euro per hectare
  • Extra betaling over de eerste 40 hectare van 54 euro per hectare
  • Eco-regeling ‘Brons’ 60 euro per hectare
  • Eco-regeling ‘Zilver’ 100 euro per hectare
  • Eco-regeling ‘Goud’ 200 euro per hectare

Op 29 november heeft het ministerie van LNV de vaststelling van de voorlopige tarieven GLB 2023 gepubliceerd. Hierin valt te lezen dat de subsidie bedragen beduidend lager uitvallen:

  • Basispremie 150 euro per hectare
  • Extra betaling over de eerste 40 hectare van 46 euro per hectare
  • Eco-regeling ‘Brons’ 44 euro per hectare
  • Eco-regeling ‘Zilver’ 74 euro per hectare
  • Eco-regeling ‘Goud’ 148 euro per hectare

Als reden wordt aangevoerd dat er voor meer areaal subsidie is aangevraagd dan verwacht, wat zou komen door het toevoegen van de landschapselementen. Een andere opgegeven reden is dat er meer mensen opteren voor de eco-regeling ‘Goud’ dan gedacht.

Op vrijdag 1 december heeft demissionair minister Adema echter op X (voorheen Twitter) toegezegd dat de basispremie 207 euro per hectare wordt en de extra betaling over de eerste 40 hectare 54 euro zal zijn. Met deze toezegging is het maar de vraag of de ‘Brons-Zilver-Goud’ bedragen die 29 november gepubliceerd zijn gehandhaafd kunnen worden. Wat wel duidelijk is, is dat in december (waarschijnlijk) iedereen een voorschot op de basispremie van 150 euro per hectare zal ontvangen.

Al met al is het eens te meer duidelijk dat het als landbouwer lastig is om te koersen dan wel te begroten op toezeggingen van de overheid. Het advies van Geling is voor 2024: gooi niet meteen je hele bedrijfsvoering om voor een hoger subsidie bedrag. Dit laatste heeft u namelijk niet zelf in de hand, uw bedrijfsvoering wel!

Voor 2024 staan er enkele wijzigingen op stapel ten aanzien van het GLB beleid, hier komen we binnenkort in een volgende nieuwsbrief op terug.
Mocht u vragen hebben over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

       

        Johan Ronnes 0493-597500                       Peter Hagens 0493-597500