VEEHOUDER IN BRABANT ANNO JANUARI 2024, WAT DAN NU AL TE DOEN?

Dit artikel is geplaatst op 30-09-2022

In onze vorige nieuwsbrief hebben we kort stilgestaan bij de routekaart van 19 juli 2022  voor stalaanpassingen Noord-Brabant 2024.

De inkt is nog niet droog wanneer op 7 september jl. de uitspraak volgt van de Raad van State over de emissiefactor voor melkveehouderijen met stalsystemen van het type A1.13, eco-vloer en A1.28, proflex meadowfloor. Op dit moment heeft dit geen gevolgen voor andere emissiearme systemen op de RAV-lijst, of voor systemen in andere sectoren, maar dit kan anders worden!

De Provincie Brabant geeft aan vast te houden aan de ammoniak reductie-eisen zoals deze in de interim omgevingsverordening (IOV) staan, met de aanvulling dat het aan de ondernemer is hoe aan de gestelde eisen wordt voldaan. Ook na de uitspraak heeft de provincie te kennen gegeven dat er genoeg systemen zijn die (nog) wel voldoen.

Hoe ga je als ondernemer in de veehouderij om met regels die constant aan verandering onderhevig zijn?

Wij zijn van mening dat je als veehouder in Brabant het beste ervoor kunt zorgen dat je weet wat de eisen zijn waar je bedrijf aan moet voldoen per 1 januari 2024 (het systeem moet gerealiseerd zijn). Weet je zeker dat je bedrijf voldoet dan hoef je nu niets te doen. Is er twijfel of ben je er nog niet uit neem dan tijdig contact op met je adviseur. We kunnen zo samen de mogelijkheden bespreken om tot een concreet en passend plan te komen.

Het is van groot belang dat de aanvraag voor 1 april 2023 wordt ingediend. Dan mag er nog uitgegaan worden van de geldende emissiefactoren. Het kan zijn dat je daarna aan strengere emissiefactoren moet voldoen, dit is bij melkvee bijvoorbeeld al het geval. Tevens is de provincie bezig om een subsidie beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de stalsystemen. Bij het toekennen van de subsidie speelt de aanvraagdatum ook een rol.

We zien allemaal dat de tijd begint te dringen. In de routekaart van 19 juli 2022 wordt aangegeven dat bij indiening van een volledige vergunningsaanvraag voor 1 april 2023, na 1 januari 2024 bij eventuele handhaving coulanter wordt omgegaan.

Naast het gaan voldoen aan de eisen, zijn er verschillende regelingen om af te bouwen of in de nabije toekomst te stoppen. Ook zijn er nog andere alternatieven, zoals omschakeling en dus op zoek gaan naar een andere invulling van de locatie.

Bij vragen, twijfel, of gewoon om te sparren, kun je altijd contact met ons opnemen.

Geling Advies 0493-597500                                                   Stalbouw.NL 085-3012333