Gelingadvies
Stalbouw

Vergroten van het bouwvlak


Bij het vergroten van een bouwvlak zal een ruimtelijk plan opgesteld moeten worden. Afhankelijk van het voor u van toepassing zijnde bestemmingsplan kan dit mogelijk met een wijzigingsbevoegdheid. Indien het bestemmingsplan een dergelijke mogelijkheid niet heeft dan zal er een bestemmingsplan opgesteld moeten worden of een omgevingsvergunning aangevraagd worden voor het afwijken van het bestemmingsplan (het oude projectbesluit).  


In beide situaties moet aangetoond worden dat de vergroting past binnen het beleid van de gemeente en de provincie. Onderbouwd zal moeten worden dat uw plan op milieuaspecten zoals geur, geluid, fijn stof en dergelijke, geen negatieve effecten heeft op de omgeving. Voor de provincie Noord-Brabant geldt tevens de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Na de ontwikkeling moet in de omgeving een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aanwezig zijn. Hoe moeilijk of makkelijk dit is wordt vaak bepaald door de afstand van uw bedrijf tot omliggende woningen of andere milieugevoelige functies. 

Wij kunnen u begeleiden in het totale traject en beschikt over de benodigde kennis om het ruimtelijke plan voor u op te stellen.

Uw adviseur


Stijn de Crom

Stijn de Crom

Sr. Adviseur 

Bel Stijn: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Stijn

V-Card van Stijn