VRAAG SUBSIDIE ‘BEHOUD GRASLAND’ AAN VANAF 15 JULI

Dit artikel is geplaatst op 10-06-2024

De aanvraagperiode voor de subsidie ‘Behoud grasland areaal’ is verschoven. U kunt deze nu aanvragen van 15 juli t/m 26 augustus.

Doelgroep

De subsidie is bedoeld voor derogatiebedrijven. En voor bedrijven die geen derogatie meer kunnen aanvragen, omdat alle percelen in een gebied liggen waarvoor de derogatienorm niet meer geldt.

Hoogte subsidiebedrag

Eerder heeft de minister aangegeven de subsidie voor 2024 te willen verhogen naar € 50/ha voor iedere 10 kg dat de norm wordt afgebouwd t.o.v. de oorspronkelijke norm (250 kg of 230 kg in 2022). Of de verhoging daadwerkelijke doorgaat wordt voor 15 juli besloten.

Percelen zonder derogatienorm

Heeft u percelen waarvoor geen derogatienorm meer geldt, dan is de maximale afbouw van toepassing. Voor ‘250-gebieden’ is de afbouw 80 kg/ha en voor ‘230-gebieden’ is dit 60 kg/ha.

De-minimissteun

De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per bedrijf in 3 jaar. Dit heeft te maken met het de-minimis-plafond. Hierbij moet u rekening houden met de subsidie ‘Behoud grasland’ van afgelopen jaar en met andere subsidies die onder de de-minimisregeling vallen. Met de nieuw voorgestelde bedragen loopt u veel eerder tegen deze grens aan.

Voorwaarden subsidie

Om subsidie te ontvangen moet u in 2024 een derogatievergunning hebben en voldoen aan alle derogatievoorwaarden. Daarnaast moet u in 2023 derogatie hebben gehad.

 

Geen derogatie in 2023? Soms toch subsidie!

Heeft u in 2023 geen derogatie aangevraagd omdat voor een (groot) deel van uw percelen geen derogatienorm meer geldt? Dan kunt u toch voor subsidie in aanmerking komen als u:

  • In 2024 een derogatievergunning heeft.
  • In 2021 en 2022 derogatie had.
  • In 2023 tenminste 80% grasland had.

 

Alle percelen zonder derogatienorm

Liggen al uw percelen in een gebied zonder derogatienorm? Dan kunt u voor subsidie in aanmerking komen als u:

  • In 2021 of 2022 derogatie had.
  • In 2023 derogatie had of, als dat toen (deels) ook niet mogelijk was, tenminste 80% grasland.
  • In 2024 tenminste 80% grasland heeft.

Alle aanvragers krijgen subsidie.
U ontvangt subsidie als u aan de voorwaarden voldoet. Is het budget ontoereikend, dan wordt de subsidie naar rato verdeeld.

 

Wanneer u hulp nodig heeft bij de aanvraag staan de adviseurs van Geling Advies voor u klaar.