WIJZIGINGEN GLB EN MESTWETGEVING 2024

Dit artikel is geplaatst op 17-01-2024

In deze nieuwbrief gaan we kort in op wijzigingen en aandachtspunten binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de mestwetgeving in 2024.

Bufferstroken droge sloten

Droge sloten zijn sloten die altijd droog staan en worden vanaf 2024 formeel niet meer gezien als waterloop. Langs een droge sloot vervalt dan ook de verplichting van een bufferstrook en deze grond mag weer meegenomen worden in de mestplaatsingsruimte.

Gewasrotatie

U bent verplicht ieder jaar op minimaal 1/3 van uw bouwland een ander gewas te telen als hoofdteelt. Ook teelt u op al uw percelen eens per 4 jaar een ander gewas als hoofdteelt. Een volgteelt na de hoofdteelt wordt ook gezien als gewasrotatie, u kiest dan echter wel voor een andere gewassoort. De tabel met verschillende gewassoorten is te vinden op de volgende site: https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2024/tabellen-en-documenten (tabel gewassen en GLB). Onder andere als u een gecertificeerde biologische bedrijfsvoering voert bent u vrijgesteld van rotatie, voor de overige vrijstellingen verwijzen we naar de site van RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2024/conditionaliteiten.

Tevens is het op zand en lössgronden verplicht één keer in de 4 jaar een rustgewas te telen op perceelniveau. Start jaar is 2023, dat wil dus zeggen dat u uiterlijk in 2026 een rustgewas moet telen. Het rustgewas is de hoofdteelt. Daar is één uitzondering op. U kunt ook kiezen voor een korte (groente)teelt of vroeg geoogst gewas, gevolgd door een onbemest vanggewas dat u vóór 1 september inzaait. Let daarbij wel op dat u een vanggewas in ieder geval moet laten staan tot en met 31 januari. Veel agrariërs houden in hun bouwplan al rekening met de teelt van een rustgewas. Aandachtspunt is het feit dat er afgelopen tijd vanwege de zeer natte weersomstandigheden weinig wintergranen, welke allemaal rustgewassen zijn, gezaaid zijn. Wanneer u kiest voor een rustgewas ter vervanging van een wintergraan komt u in uw bouwplan niet in de problemen met de regel één keer in de 4 jaar een rustgewas telen. De lijst met rustgewassen is te vinden op de website van RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest/rustgewassen.

Niet-productief bouwland

Vanaf 2024 is het verplicht om 4% van uw bouwland niet-productief te laten. Er zijn mogelijkheden om hier landschapselementen voor in te zetten. Ook hier zijn een aantal ontheffingen alsmede verplichtingen aan verbonden. Voor de exacte voorwaarden verwijzen we naar de website van RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023/conditionaliteiten/4-niet-productief.

We willen hierbij benadrukken dat we in deze nieuwsbrief niet alle wijzigingen binnen het GLB en de mestwetgeving behandeld hebben. Van 1 maart tot en met 15 mei 2024 kunt u weer de Gecombineerde Opgave doen waarbij u zich tevens kunt aanmelden voor het GLB. De adviseurs van Geling Advies kijken graag met u mee wat op bedrijfsniveau voor u de mogelijkheden en verplichtingen zijn binnen de Gecombineerde opgave, het GLB en de mestwetgeving.

       

        Johan Ronnes 0493-597500                       Peter Hagens 0493-597500