AQUACULTUUR EN INSECTEN

Aquacultuur
Ons land loopt in de wereld voorop als het gaat om biologie en productietechnologie op het gebied van kweekvis. Onze wetenschappelijke kennis wordt wereldwijd ingezet voor de optimalisatie van de voedselproductie. Inmiddels is meer dan 50% van alle vis op de markt afkomstig uit visteelt.

Heeft u plannen voor het oprichten van een viskwekerij of de aanpassing hiervan? Onze adviseurs begeleiden u graag bij de bedrijfsopzet en alle noodzakelijke procedures om te komen tot een florerend bedrijf.

Insecten
In de voedselkringloop hebben insecten een cruciale rol als natuurlijke verwerker van organisch afval en zijn een eitwitbron voor hogere diersoorten. Die schakel is in onze moderne voedselkringloop verdwenen. Insecten worden al decennia lang op relatief kleine schaal geproduceerd. Willen insecten een goed alternatief worden voor bijvoorbeeld visvoer, dan zijn betrouwbare grootschalige productiesystemen noodzakelijk.

Projecten hebben alleen een succesvolle kans van slagen, als vroegtijdig een keten wordt gevormd van producenten, verwerkers en afnemers met een gedeeld belang. Het opbouwen van zo’n nieuwe bedrijfstak vereist een kennisintensieve en gereguleerde omgeving. Wij kunnen u hiervoor in contact brengen met de juiste mensen.

JOHAN DE VOS

UW ADVISEUR

Sr. Adviseur | Directie

JOHAN DE VOS

Bel met +31 (0) 493 59 75 00